Tabletirana sol
Koristi se za obnavljanje sloja smole u omekšivačima vode. One se postepeno otapaju u vodi i ne prave
grudice i talog.
Sadržaj: 99% NaCl, Ca (max 0.030%), Mg (max 0.030%), Fe (max 0.007%) and SO4 (max 1.000%)

tabletiranasoltabletiranasol1