Referentna lista

  • Sintea CNC, Kerestinačka cesta 12
  • Tehnoplast, Gornja Kupčina 61, 10454 Krašić
  • Benković Sanja, Obrež Vivodinski 27
  • Starešinić Robert, Bubnjarci 1g
  • Ribarić S.P., Orljakovo 36E
  • Brodovčanka d.o.o., Žakanje b.b.
  • Draženović Mijo, Trg
  • GBB d.o.o., Bubnjarci 1j
  • Krojački obrt “Vesna”, Bubnjarci 1h